DUYURU

Gayrı ezberledik, her yıl temmuz-ağustos aylarında çilyavrusu gibi dağılıyor eş-dost; kimi yazlıkta, kimi gezide, kimi de...

Şunu diyeceğiz: Yaz bitimi olağanca yoğunlaşan sanat girişimleri için EKİM en elverişli ay. Biz de önceki iki sayımızda belirttiğimizce, gelecek sayımızdan öte, okurlarımıza daha dolgun, daha ilginç bir GÜNEY sunmak tasarısındayız hanidir. Kolay mı? Zor ya, yine de iyimserliğimizi yitirmeden, salt dergimizi sevenlerin yakınlığına güvenerek, kimi atılımlarda bulunmak zorunluğunu duyduk. Bunlardan ilki şu: Ülkemizde, toplumumuzda ŞİİR hızla gelişiyor. Oysa çoğu yetenekli şairlerimiz, seslerini, kişiliklerini değerlendirebilmek olanağından yoksun.. Bu çapraşıklığı giderebilmek kaygısıyla, ilkten şunu düşündük; önceki sayılarımızda da duyurduk ya, yine tazeliyelim: Gelecek sayıdan başlıyarak -katlanınca bir forma edecek- ünlü ressamlarca süslenmiş bir ŞİİR EKİ vereceğiz. Bu EK biriktirilip ciltlenince, gelecek yılın Ekim'inde tam 200 sayfalık bir ANTOLOJİ elde edilecek Ayrıca, yine gelecek Güney'de, sürüp gidecek çok ilginç bir röportaj dizisi bulacaksınız: EŞLERİNİN GÖZÜYLE SANATÇILARIMIZ! ve BİLMEDİKLERİMİZİN BİLDİKLERİ başlığı altında şiir sanatımız üzerine bir özel soruşturma.

Ne var ki, yayın ortamımızda -özellikle kâğıt fiatlarının çok artmasından ötürü- bir sanat, düşün dergisini aksatmadan sürdürebilmek alabildiğine zorlaştı; bunun nedenlerini "ekonomik" koşullarda aramak, o açıdan yorumlamak sağduyu buyruğu... Kardeş yayın organlarına bakınca, onların da aynı yakınma içinde bunaldıklarını, aynı varolma düzeninden sapmamak için, okurlarına "normal" paracıl isteklerde bulunduklarını görüyor, biliyoruz.

Eh, bizi de hoşgöreceğinizı umarak, şunları diyeceğiz : EKİM sayımızın -perakende- satış fiyatı 250 kuruştur. Ama, tüm sanatseverlerin bizi destekliyeceğini umduğumuzdan, bir ABONE kampanyası düşündük. Yani, dergimize yeni abone olacaklar, %20 indirimden yararlanıp; bir yıllık 30 Tl. yerine 24 Tl. göndererek bu yaklaşma çabamızdan yararlanabileceklerdir. Bir de şu olanağımız var: Eğer çevresinden 2 kişiyi de "abone" yapabilecek dostlarımıza, ünlü yazarlarımızın en gözde yapıtlarından 2'sini -imzalı- armağan edeceğiz.

 

Önceki sayılarımızda da sözetmiştik ya, bir kez daha değinelim: Şiir Eki'mize şiir gönderecek genç şair dostlarımızdan bir ricamız vardı; "Yazı Kurulumuzdan geçip yayınlanan her yapıt sahibinin, dergimize 1 yıllık abone olmaları, sonraki eklerde de yer alabilmeleri bakımından gereklidir.

GÜNEY, yeni atılımı içinde, "şiir eki" ile ilgili bir armağanlama konusu da ortaya koyuyor: a) 1970 ekim'ine değin, bu ekte seçtiğiniz şiir; b) yine aynı dönemde en "sevmediğiniz" şiir?

Bu soruları yanıtlıyacak okurlarımız arasında gözönü bir seçim yapılacak ve iki soruya da benzer yanıt verenler arasında ilk kişiye tanınmış ozanlarımızdan ikisinin 3'er imzalı kitabı, ikincisine yine tanınmış ozanlarımızın imzalı l'er kitabı armağan olarak verilecektir.

Dergimiz, sanatsal olaylara apaçık, belli tutumların sözcüsü olmayan bir dergi. Bu nedenle, salt İstanbul'da, Ankara'da değil, tüm kentlerimizde sahneye konan oyunlarla da ilgiliyiz. İşte, bu konuda bize izlenimlerini, eleştirilerini gönderen oyunsever dostlarımızla ilgili bir yarışma daha düzenledik : a) Ülkemiz ve toplumumuz bakımından sizce en olumlu, en etkin oyun ve eleştirisi; b) bu eleştiriden öte, Türk Tiyatrosu'nda gelişim önerileriniz?

Bu soruları yanıtlıyanlar arasında, 3 kişi, oyun yazarlarımızın imzalı yapıtlarından 5'ini alacaklardır.

Sa y g ı l a r ı m ı z l a . . .

GÜNEY