HABERLER ve OLAYLAR

T.D.K.

Türk Dil Kurumu'nun XII. Kurultayı, 4 temmuz 1969 günü, Dil ve Tarih -Coğrafya Fakültesi'nin toplantı salonunda çalışmalarına başlamış ve 5 gün sürmüştür.

Kurultay bitimi, yeni YÖNETİM KURULU, aldıkları oy sırasıyla şu kişilerden kurulmuştur:

Asıl Üyeler: Prof. Dr. Vecihe Hatipoğlu, Prof. Dr. Hasan Eren, Tahir Nejat Gencan, Ömer Asım Aksoy, Prof. Dr. Macit Gökberk, Orhan Saik Kökyay, Orhan Hançerlioğlu, Sabahattin Kudret Aksal, Prof. Dr. Fahir İz, Prof. Dr. Samim Sinanoğlu, Agâh Sırrı Levend, Prof. Dr. Enver Ziya Karal, Ceyhun Atuf Kansu, Prof. Dr. Gündüz Akıncı, Prof. Dr. İlhami Cıvaoğlu, Prof. Dr. Sadettin Buluç, Necati Cumalı, Doç. Dr. Doğan Naci Aksan, Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu, Oktay Akbal, Salâh Birsel, Enver Naci Gökşen, Tahsin Saraç, Kemal Demiray, Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu, Prof. Dr. Bedia Akarsu, Uluğ İğdemir, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Prof. Dr. Bahri Savcı, Haldun Taner, Hikmet Dizdaroğlu, Behçet Kemal Çağlar, Emin Özdemir, Baha Dürder, Haydar Ediskun.

Onur Kurulu: Prof. Nusret Hızır, Dr. Mustafa Şerif Onaran, Ali Rıza Önder, Oğuz Kâzım Atok, İbrahim Olgun.

Denetleme Kurulu: Muzaffer Uyguner, İhsan Hınçer, Dr. Muammer Uygur.

Daha sonra yeni Yönetim Kurulu toplanarak, aralarında işbölümü yapmış ve başkanlığa Prof. Dr. Macit Gökberk'i, asbaşkanlığa Prof. Dr. İlhami Cıvaoğlu'nu, genel yazmanlığa da Ömer Asım Aksoy'u seçmişlerdir. Aynı toplantıda Yürütme Kurulu seçimi de yapılmış ve genel yazman Ömer Asım Aksoy, aynı zamanda Derleme ve Tarama Kolu Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Dilbilgisi Kolu Başkanlığına Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu, Sözlük Kolu Başkanlığına Kemal Demiray, Terim Kolu Başkanlığına Hikmet Dizdaroğlu, Yayın ve Tanıtma Kolu Başkanlığına da Salâh Birsel getirilmişlerdir. Sayman üyeliğe yine Uluğ İğdemir seçilmiştir.

Türk Dili dergisinin yeni yazı kurulu ise şu kişilerdir: Prof. Dr. Hasan Eren, Tahsin Saraç, Adnan Binyazar, Mehmet Salihoğlu ve Salâh Birsel.

T.E.B.

Türk Edebiyatçılar Birliği, 19 temmuz 1969 günü, Gazeteciler Cemiyeti salonunda yıllık Genel Kurul Toplantısı'nı yapmış ve eski yönetim kurulunun 1 yıl içinde yaptığı çalışmalar, kongrede takdirle karşılanmıştır.

Hazırlanan faaliyet raporunda da yer aldığı gibi; Birlik, 1 yıl içinde, bir önceki yönetim kurulundan devraldığı borçları temizlemiş, Cağaloğlu'nda yeni bir yer tutmuş ve ayrıca bankaya da 8.000 lira yatırmıştır.

Bu kezki Genel Kurul Toplantısı sonucu yapılan seçimlerde; Melih Cevdet ANDAY başkanlığa, Mahmut MAKAL II. başkanlığa, Celâlettin ÇETİN sekreterliğe, Aydın HATİPOĞLU saymanlığa getirilmişlerdir. Diğer yönetici üyeler ise; Adnan ÖZYALÇINER, Bekir YILDIZ, Güngör DİLMEN ve Afet MUHTEREMOĞLU'dur.